Toplantı Çağrısı

1039/2010
19.07.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sayın Başkan, Sağlıkta Dönüşüm Programının bir parçası olan Tam Gün Yasası’na yönelik yürüttüğümüz mücadele 16 Temmuz 2010 günü Anayasa Mahkemesi’nce açıklanan kısa kararla yeni bir aşamaya gelmiştir.

Kısa kararın açıklanmasından bugüne dek sayın Sağlık Bakanı’nın yapmış olduğu yorum ve değerlendirmeler önümüzdeki günlerde gerek hukuki girişimlerin gerekse de ortak etkinliklerimizin önemli olacağını göstermektedir. Bu anlamda hem kararın hukuki olarak değerlendirmesini yapmak hem de yürüteceğimiz faaliyetin çerçevesini çizip programımızı netleştirmek üzere toplantı yapmamızda büyük yarar vardır.

24 Temmuz 2010 Cumartesi günü saat:13.30-17.00 arasında birlikte olacağımız düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Başkanı

Toplantının;

Tarihi             :24 Temmuz 2010 Cumartesi
Saati               :13.30-17.00
Yeri                :TTB Merkez Konseyi
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No:2 Kat:4 Maltepe/Ankara

Gündem:

1-Anayasa Mahkemesi Kararına ilişkin bilgi aktarımı, hukuksal değerlendirme ve yapılanların paylaşılması.

2-Olası sorunlar, tutumumuzun belirlenmesi.