2010-2012 dönemi Merkez Konseyi

1031/2010
09/07/2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

2010-2012 dönemi Merkez Konseyi’ne seçilen meslektaşlarınız olarak ilk toplantımızı yaptık ve görev paylaşımımızı gerçekleştirdik. Bu süre içerisinde arayan, yazılı olarak kutlayan, başarı dileklerini ileten bütün tabip odası yöneticilerimize teşekkür ederiz.

Merkez Konseyi üyeleri olarak  aktif mesleki yaşantılarımızın sınırlılıklarını, yıllar içerisinde oluşan meslek örgütünde mücadele deneyimlerimiz, aramıza görece yeni katılan genç arkadaşlarımızın enerjisi ve  59. Büyük Kongre’de ortaya çıkan farklı yaklaşım, yorumların katacağı güçle aşmaya çalışırken zor bir dönemeçte onurlu ve önemli bir görev üstlendiğimizi düşünüyoruz. Türkiye’de hekimlerin sorunları, talepleri ve çözüme yönelik yapılabilecekler açısından önemli bir ortaklaşmanın gerçekleşebileceğini, başta oda yönetimlerimiz ve aktivistlerimiz olmak üzere önümüzdeki iki yıl boyunca geniş bir hekim çevresi ile birlikte mücadele etme, üretimde bulunma  anlayışımızın karşılık bulacağına dair umudumuzun güçlendiğini belirtmek istiyoruz.

Merkez Konseyi’nin 11 üyesiyle çalışacağımızı ve daha çok çalışacağımızı Büyük Kongre’de söylemiştik. Bunun yeterli olmayacağını; hep birlikte üretmek, değerlendirmek, çalışmak,  mücadele etmekle sonuç alınacağını biliyoruz.

Elbette izlenen sağlık politikalarının, zorlukların farkındayız; Türkiye’nin içinde bulunduğu ortamı yaşıyoruz, biliyoruz. Tüm bunlara karşın hekimler ve Türkiye sağlık ortamı için iyi ve güzel şeyler yapacağımız inancını taşıyoruz. “Dönüştürülen” ve piyasalaştırılan sağlık ortamında hekimlik/hekimler için çaba harcarken herkes için sağlık hakkını   savunma mücadelesini de bir arada sürdürecek olmanın heyecanını duyuyoruz.

Hepimize kolay gelsin.

Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Başkanı

 

 

II. Başkan  Prof. Dr. Özdemir Aktan

Genel Sekreter Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

Muhasip Üye Doç. Dr. Özlem Azap

Veznedar Üye Dr. Arzu Erbilici

Üye Dr. Zülfikar Cebe

Üye Dr. Hüseyin Demirdizen

Üye Prof. Dr. Gülriz Ersöz

Üye Dr. Osman Öztürk

Üye Dr. Halis Yerlikaya

Üye Doç. Dr. Mehmet Zencir