Şef, şef yardımcılığı ve başasistan sözlü sınav sonuçları hakkında

TC SAĞLIK BAKANLIĞI
Mithatpaşa Cad. No:3
06434
Sıhhiye / ANKARA

 

12 Temmuz 2010

1015-2010

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

Sağlık Bakanlığı web sayfasında 6 Temmuz 2010 günü Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Atamaları Sınavı Yerleştirme Sonuçları açıklanmıştır. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar ile başarısız adayların ve sınava girmeyen adayların isimlerine ilanda yer verilmemiş yalnızca TC kimlik numaralarına yer verilmiştir. Böylece kazanan kişileri kendileri dışında diğer adayların öğrenmesi olanağı ortadan kaldırılmıştır.

Türk Tabipleri Birliği’ne hekimlerden; sözlü sınavda jürilerin yöntemine uygun olarak oluşturulmadığı, taraflı olduğu, sınavların objektif yapılmadığı, başarılı sayılan adayların önceden keyfi bir biçimde belirlendiği, hatta yerleştirileceği bilinen adayların başarılı sayıldığı, dolayısıyla bilimsel, nesnel bir değerlendirme yapılmadığı yönünde çok sayıda başvuru gelmektedir.

Aleniyetin sağlanması, Türk Tabipleri Birliği ve Hekimler yönünden sağlıklı bir değerlendirmenin yapılabilmesi için, oluşturulan jüri havuzunun, jürilerde görev alan hekimlerin isimlerinin, sınavda başarılı ve başarısız sayılan hekimlerin isimlerinin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Birliğimize ivedilikle iletilmesi için gereği bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Prof.Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter