"Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin ORTAK GÖRÜŞ 2010" Anketi

765/2010
27.05.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Hekim emeğinin giderek ucuzlatıldığı, güvencesiz çalışma biçimlerinin her geçen gün farklı biçimlerde gündemimize girdiği, hekimlerin gün geçtikçe daha uzun süreler çalışmaya zorlandığı, artan iş yükü ve çalışma saatleri sonucunda hekimlerin hata yapma olasılıklarının arttığı bir süreçte, hekimlerin çalışma koşulları, çalışma süreleri, işgücü ve işyüküne ilişkin durumlarını değerlendirmek amacıyla, bir araştırma planladık.

Türk Tabipleri Birliği’nin web sayfasında yer alan bu araştırmanın olabildiğince çok sayıda hekime ulaştırılarak yanıtlanmasını sağlamak arzusundayız. Bu amaçla Tabip Odanızın web sayfasında duyurulması ve bağlantı verilmesi ( http://www.info.dr.tr/OG2010 ), ayrıca üyelerinizin e-mail adresleri aracılığıyla haberdar edilmesi katkı sağlayacaktır.

Göstereceğiniz işbirliği için teşekkür eder,  hep birlikte hak ettiğimiz iyi hekimlik yapabileceğimiz koşullara kavuşabilmek dileğiyle, saygılar sunarız.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

Ankete aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

http://www.info.dr.tr/OG2010