Yeni Yayın

759/2010
27.05.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği tarafından basılan;

“Üretmek ve Üremek Gelecek Kuşakları Tehdit Eden Çalışma” ve “Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeleri” adlı yayınlarımızı, yararlanılacağı düşüncesiyle bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter