2 Kasım 2018 Hekimler Kandırmaca Değil, Haklarını İstiyor Nöbetleri Görseli

2458/2018
01.11.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 30.10.2018 tarih ve 2417/2018 sayılı yazımız.

Dr. Fikret Hacıosman’ın katledilişinin birinci ayında “Sağlıkta Şiddet Yasası” için 2 Kasım 2018 Cuma günü şehirlerinizin bilinen alanlarında, parklarında 18.00-19.00 saatleri arasında yapılacak “Hekimler Kandırmaca Değil, Haklarını İstiyor Nöbetleri”nde kullanılmak üzere hazırladığımız görseli ekte iletir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Sinan Adıyaman
TTB Merkez Konseyi
Başkanı