Çelenk bırakma etkinliği

333/2010
10.03.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            14 Mart 2010 Pazar günü Ankara’da Sağlık Bakanlığı önüne gidilerek çelenk bırakma etkinliği aşağıdaki program çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

            Saat:12.15 Hacettepe Üniversitesi Heykel önünde temsilciler ve diğer sağlık örgütleri ile toplanma,

            12.30 Sağlık Bakanlığı’na yürüyüş,

            12.45-13.00 Bakanlık önünde sağlık örgütleri adına basın açıklaması ve çelenklerin bırakılması.

Gerekli katılımın sağlanacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter