14 Mart 2010 Pazar

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

275/2010
01.03.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            26 Şubat 2010 tarihinde göndermiş olduğumuz genelgemizde aşağıdaki kararı iletmiştik.

            “14 Mart 2010 Pazar günü hükümetin/Sağlık Bakanlığı’nın hekimleri-sağlık çalışanlarını (son olarak tam gün yasası sürecinde çok açık olarak yaşadığımız gibi) halkla karşı karşıya getiren tutumunu protesto etmek üzere Sağlık Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakılacaktır. Bu etkinlik daha önce 14 Ekim 2009 tarihinde gazete ilanı veren bütün tabip odaları ve uzmanlık derneklerine açık olacaktır. Çelenk her odadan bir kişinin temsili katılımı ile oda adına Sağlık Bakanlığı önüne bırakılacaktır.”

            Bu amaçla 14 Ekim 2009 tarihindeki gazete ilanında olduğu gibi tabip odalarımızın ayrı ayrı aşağıda çerçevesi belirtilen açıklama doğrultusunda 14 Mart 2010 Pazar günü yapılacak etkinlikte adlarının yer alacağı çelenklerin konması için ONAYLARININ ve katılacak bir temsilcilerinin adını en geç 5 Mart 2010 Cuma günü saat:17.00’ye kadar bildirmelerini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

14 Mart 2010 günü yapılacak etkinlikte kullanılacak açıklama:

            Hükümetlerin uyguladıkları sağlık politikalarının ekonomik ve politik tercihleriyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Bizler de kendi değerlendirmelerimizi yaparak görüşlerimizi açıklıyor, tutum alıyoruz. Bunları “olağan” buluyoruz.

            Ancak politika yapanların, iktidarların, hükümetlerin tercih ettikleri politikayı uygularken hekimleri (sağlıkçıları) kötüleyen, halkla karşı karşıya getiren, gerçek dışı beyanlarla yönlendiren bir tutum izlemelerini kabul etmiyoruz.

            Bizler bu tarzın en belirgin örneğini 12 Eylül’le birlikte Kenan Evren’in söyleminde görmüştük. Son olarak “tam gün” yasası sürecinde de Başbakan’ın ve Sağlık Bakanı’nın Kenan Evren’i aratmayacak şekilde benzer tarz ve söylem içerisinde olduğunu yaşadık.

            Bu ülkenin hekimleri (sağlıkçıları) olarak (14 Mart 2010 tarihinde) hükümetin bu yaklaşımını protesto ediyor ve tarihe hekimlerin bütün örgütlerine rağmen icraat yapan bir Hükümet ve Sağlık Bakanı olarak kaydediyoruz.