"14 Mart" Tıp Haftası

215/2010
12.02.2010

               TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

               “14 Mart” Tabip Odalarımız tarafından bir hafta olarak değerlendirilmekte ve bu hafta içerisinde düzenlenen etkinliklerle sağlık ortamının öne çıkan konuları gündem yapılmaktadır.

               -Sosyal Güvenlik

               -Sağlık Politikaları/Sağlıkta Dönüşüm Programı

               -Tam Gün

               -Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı

               -Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası/Malpraktis

               -Hekime Yönelik Şiddet

konuları başta olmak üzere düzenlenecek toplantılar için Merkez Konseyi adına konuşmacı görevlendirebileceğimizi hatırlatmak isteriz.

               Talebiniz olduğu takdirde, en geç 26 Şubat 2010 tarihine kadar ileteceğiniz düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter