Sağlıkta Değişimin Anahtarı: Dr.Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması

211/2010
12.02.2010

               TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

               Türk Tabipleri Birliği olarak,  5–6 Mart 2010 tarihinde üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz "Sağlıkta Değişimin Anahtarı: Dr.Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması" etkinliğinin afiş ve programı ekte sunulmuştur.

               Dr. Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması etkinliğinin programının üyelerinize duyurulması ve özellikle Tıp Eğitimi Komisyonu, varsa Tıp Öğrencileri Komisyonu temsilcilerinin katılımının sağlanması dileğiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Prof.Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
II.Başkanı