4 Şubat 2010 Perşembe günü için 1 günlük dayanışma grevi

153/2010
02.02.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Hepinizin bildiği gibi TEKEL işçileri 50 gündür Ankara’da iş güvencesi, yeterli ücret, kısacası insanca bir yaşam için mücadele ediyorlar.

            Türk-İş, DİSK, Hak-İş, KESK, Memur-Sen ve Kamu-Sen olarak 6 Konfederasyon 4 Şubat 2010 Perşembe günü için 1 günlük dayanışma grevi kararı almış bulunuyorlar. Türk Tabipleri Birliği web sayfamızda ortak açıklaması yer alan sağlık alanındaki meslek örgütü, sendika ve derneklerle birlikte bütünüyle haklı ve meşru olan bu mücadeleyi ve dayanışma grevi kararını benimsiyor, destekliyor.

             Tabip odalarımızın önümüzdeki kısa süre içinde hızla kendi illerindeki emek ve meslek örgütleriyle ilişki kurarak, en geniş toplumsal kesimlerin desteği ile 4 Şubat günü alanlarda olunması için gerekli çabayı harcayacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter