TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odası Hukuk Büroları toplantısı

221/2010
15.02.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            20 Şubat 2010 Cumartesi günü aşağıdaki gündemle, TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odası Hukuk Büroları toplantısı yapılacaktır.

            Anılan toplantıya odanızı temsilen varsa avukatlarınızın, yok ise konuyla ilgili bir yönetim kurulu üyesinin katılımını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu

TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Gündem:

1-Üniversite Ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

·         Uygulanmasından doğacak olası sorunlar,

·         Hekimlerin uğrayabilecekleri hak kayıpları,

·         Hukuki çözüm yolları,

·         Hekimlere verilebilecek hukuksal destek.

2-Geçtiğimiz bir yıllık dönemde yapılan hukuksal çalışmalar

konularında bilgi alışverişi.

 
Toplantının;

Yeri                : TTB

                        GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

                        No.2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Tarih              :20 Şubat 2010 (Cumartesi)

Saat                :10.00-15.00

 

Not:Toplantıya katılacak kişilerin isimlerinin 19 Şubat 2010 öğlene kadar bildirilmesi rica olunur.