Tam Gün Basın Toplantıları

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

075/2010
25.01.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

“Tam gün” tasarısının yasalaşması sonrası süreci değerlendirmek üzere 6 Şubat 2010 tarihinde Genel Yönetim Kurulu toplantısı düzenleneceğini daha önce duyurmuştuk.

            Ancak söz konusu toplantıya kadar yasanın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gündemdedir. Merkez Konseyi olarak Cumhurbaşkanı’ndan randevu istemekle beraber tabip odalarımızın onay süreci aşamasında da bir kez daha yasanın sağlık hizmeti ve hekimler/sağlık çalışanları açısından sakıncalarına dikkat çekmeleri ve bu gerçekleri Cumhurbaşkanı'nın göz önüne almasını ifade etmeleri yerinde olacaktır. Bu amaçla bütün tabip odalarımızın gecikmeksizin bu hafta içerisinde daha önce yapmış olduğumuz açıklamalarda dile getirilenler çerçevesinde basın toplantısı yapmaları çok önemlidir.

            Birlikte ve ısrarla yürüteceğimiz çabaların çok değerli olduğunu hatırlatır, 6 Şubat 2010 tarihinde GYK toplantısında görüşmek üzere çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter