GYK

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

066/2010
22 Ocak 2010

           TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            10 Ekim 2009 tarihinde yapmış olduğumuz Genel Yönetim Kurulu toplantısında hemfikir olduğumuz çerçevede Sağlıkta Dönüşüm Programının bir parçası olan “Tam Gün” Yasa Tasarısı’na yönelik bir etkinlik ve eylem süreci yürüttük.

            21 Ocak 2010 tarihi itibariyle Tasarı TBMM’de yasalaşmıştır. Bu durumu da göz önüne alarak yaptıklarımızı değerlendirmek ve önümüzdeki süreci programlamak üzere Genel Yönetim Kurulu'nun 6 Şubat 2010 Cumartesi günü toplanmasıkararlaştırılmıştır.

            6 Şubat 2010 tarihli GYK’ya katılım konusunda bütün tabip odalarımızın gereken duyarlılığı göstereceği düşüncesiyle katılacakların isimlerinin en geç 3 Şubat 2010 Çarşamba gününe kadar iletilmesini hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 
Toplantının

Yeri                            :Hotel İçkale

                                   GMK Bulvarı No.89

                                    06570 Maltepe/ANKARA

Tarih                                      :6 Şubat 2010 (Cumartesi)

Saat                                        :09:15

 
Taslak gündem:
1) TTB MK Başkanı'nın toplantıyı açış konuşması

2) Tam Gün Yasa Tasarısı’na yönelik yürütülen sürecin değerlendirilmesi

3) Önümüzdeki sürece dair  öneriler, program oluşturulması, yapılacakların kararlaştırılması