Tam Gün Yasa Tasarısına karşı görüşlerimiz

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

054/2010
20.01.2010

      TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

            Sağlıkta Dönüşüm Programının bir parçası olan Tam Gün Yasa Tasarısına karşı görüşlerimizi, taleplerimizi ve sağlık hakkını savunan, 19 Ocak 2010 Salı günü hep birlikte gerçekleştirdiğimiz etkinlikte göstermiş olduğunuz çabalar için emeğinize sağlık diyor ve kutluyoruz.

            Ancak, halen basında taraflı yayınlar yapılarak ya da doğrudan Sağlık Bakanı’na yer vererek gerçek dışı beyanlara devam edildiğini izliyoruz. Eylemimize sahip çıkmak için söz konusu yayınları ve Bakanın gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu protesto eden duygu ve düşüncelerimizi ileten faks/e-mailleri üyelerimizce ve tabip odalarımızca ilgili yayın kuruluşlarına iletilmesi yerinde olacaktır. Konunun üyelerinize de duyurulacağı ve gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter