2010 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

049/2010
18.01.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

            1 Ocak-31 Aralık 2010 tarihleri arasında uygulanacak  “2010 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri” ektedir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter