Tam Gün (15 Ocak Eylemi)

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

039/2010
14 Ocak 2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

            Tam Gün Yasası dün itibariyle TBMM Genel Kurul’unda görüşülmeye başlamıştır. Tabip Odalarımızın 15.01.2010 Cuma günü illerinde belirledikleri bir yerde hekimler/sağlıkçılarla birlikte Yasaya ilişkin tepki ve değerlendirmelerini içeren basın toplantıları yapmaları, bugüne kadar yürüttüğümüz çabaların bir devamı olarak önemlidir.

            Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter