Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

002/2010
04.01.2010

            TABIP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 30. maddesi gereği, 2009 yılına ait bilgi edinme başvuruları ve sonuçları hakkındaki sayısal bilgiler rapor halinde Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na gönderilmektedir.

            Gerek anılan Yasa’nın 30. maddesi, gerekse “Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor” konulu ve 2006/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca, Tabip Odasına ait raporun Birliğimiz aracılığıyla sunulması gerekmektedir.

            Bu nedenle Odanıza ait raporun, ekli genelgede yer alan “Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor” formatında düzenlenerek, 20 Ocak 2010 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter