İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği

1946/2009
29.12.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA                                  

            İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanında yapılan son mevzuat düzenlemeleriyle birlikte, tabip odaları işçi sağlığı ve işyeri hekimliği komisyonları tarafından alana dair oluşturulacak görüş ve önerilerle, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği  (İSİH) Kolu tarafından belirlenecek ortak tutum ve tavır, meslek örgütümüzün bu alandaki uygulamalarına büyük katkı sağlayacaktır. Bu yaklaşımla TTB İSİH Kol Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemle 17 Ocak 2010 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Kol gündeminde yer alan ve özellikle 15 Ağustos 2009 tarihli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yönetmeliği sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili olarak, TTB bünyesindeki kurul ve organlarda yoğun örgütsel değerlendirmeler ve toplantılar devam etmekte olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurum, sendika ve meslek örgütleriyle de görüşmeler sürdürülmektedir.

            Kol gündeminin 3.maddesinde yer alan 2010 Yılı TTB İşyeri Hekimliği Asgari Ücret Tarifesi’nin tespiti konusunda tabip odalarımızın yapacakları çalışmalarda, 18 Temmuz 2009 tarihinde oybirliğiyle alınan 1.nolu Kol kararını hatırlatmakta fayda görmekteyiz:

            “TTB 57.Büyük Kongresi’nin 14 nolu "İşyeri hekimlerinin ücretlerinin belirlenmesinde; işçi sayısıyla birlikte, işyeri risk kademesi de göz önüne alınarak hekimin işyerinde, günlük/aylık en az ve en fazla bulunma sürelerinin önemini kabul eder ve yapılacak düzenlemelerde bu durumun da göz önünde bulundurulması gerektiğini kabul eder" şeklindeki kararı gereğince; 21.12.2008 tarihli Kol toplantısında alınan “ bu konuda bir çalışma başlatılması ” kararının; işyeri risk gruplarının belirsizliğini koruması ve henüz bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uygulamayı gösteren bir yönetmelik çıkarılamadığı için, bu konunun, Kol tarafından daha sonra karar verilmek üzere ertelenmesi kararlaştırılmıştır. ”

            Gündemin diğer maddelerinde yer alan 9 Aralık 2009 tarihli “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğhttp://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=711&Itemid=35 ile Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Toplantısı’nda, konsey üyesi kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerine sunulan “T.C.Ulusal İş Sağlığı  ve Güvenliği  Politika Belgesi  II  (2009 – 2013)” ye, http://www.ttb.org.tr/kol/is/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=1  adresinden ulaşabilirsiniz.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Ceyhan Akaya
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu a.
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Yer     :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

            GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

            No : 2 Kat : 4 Maltepe/ANKARA

Tarih  :17 Ocak 2010 Pazar
Saat     :09.30
 
GÜNDEM  :

1- 15 Ağustos ve 9 Aralık 2009 tarihli Çalışma Bakanlığı  Yönetmeliği ve Tebliği sonrasında İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve İşyeri Hekimliği ortamında yaşanan son gelişmeler ile Tabip Odaları'nın uygulamaları hakkında bilgilendirme

2–TTB İşyeri Hekimliği 2010 yılı Asgari Ücret Tarifesi’nin tespiti

3–TTB İşyeri Hekimliği Temel ve İleri Eğitimleri hakkında durum değerlendirmesi

4- Tam Gün Yasa Tasarısı'nın işyeri hekimliğine etkileri ile Kurum Hekimliği-İşyeri Hekimliği alanında yaşanan gelişmeler(18 Temmuz 2009 tarihli İSİH kol kararı gereğince oluşturulan çalışma grubu tarafından kola bilgilendirme yapılması.)

5-24.12.2009 tarihinde yapılan ‘8.Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Toplantısı’ hakkında kolun bilgilendirilmesi