Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri

1919/2009
24.12.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği’nce odalarımıza gönderilen basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki fiyatlar üzerinde verilecektir.

            Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 
Belge Adı
Ücreti
Protokol Defteri
25.00 TL
Asgari Ücret Kitabı
25.00 TL
Kimlik Kartı
20.00 TL
Yaka Rozeti
4.00 TL
Oto Arması
4.00 TL