Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu

1891/2009
18.12.2009

                TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık ortamındaki şiddet olaylarının son yıllarda hızlı artış gösterdiği ve bu artışın devam edeceği görülmektedir. Bu nedenle sağlık ortamında ki şiddete karşı mücadelenin belirlenmiş bir program çerçevesinde sürekli yürütülmesi kaçınılmaz olmuştur.

                Yaklaşık bir yıl önce “Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Çalışma Gurubunun” kurulması ile birlikte bu yönde bir dizi çalışma yürütülmeye başlanmıştır.

                Gelinen noktada yapılanları değerlendirerek odaların daha fazla katılması ve katkı sunması ile çalışmaların daha etkin ve kapsayıcı olacağı düşünülmektedir.

                Bu açıdan odanız adına çalışmalara ve koordinasyon sürecine katılacak en az bir temsilcinin aşağıda gündemi bulunan toplantıya katılmaları önemlidir.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Türk Tabipleri Birliği 
Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu
Genel Üye Toplantısı
Tarih                    :10 Ocak 2010 Pazar
Yer                        :TTB Merkez Konseyi
                               GMK Bulv.Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
                               No.2 Kat:4 Maltepe/Ankara
Saat                       : 9:30
Gündem:

1-Çalışma gurubu amacının paylaşılması

2-Yapılan çalışmaların özeti

a-Şiddet Çalıştayı

b-Şiddete sıfır tolerans çalışma gurubu kuruluşu ve işleyişi

c-Web sayfası

d-Şiddeti önleme de beceri kazandırma eğitimi

e-Şiddeti tanıma ve şiddete karşı yapılması gerekenler kılavuzu

3-Yapılacak olan çalışmalar

a-Gurup çalışmalarına katılım

b-Şiddet olaylarının takip edilmesi ve bildirilmesi

c-Sağlık kurum yetkililerine şiddet anında ve sonrasında yasal sorumluklarının hatırlatılması ve sorumluluklarının takip edilmesi

d-Acil şiddet hattının oluşturulması/yaygınlaştırılması/merkezileştirilmesi

e-Eğitim için eğitici eğitimlerine katılacak hekimlerin belirlenmesi ve eğitimlerin programlanarak uygulamaya geçilmesi

f-Web sayfasının gelişmesi açısından bilgi ve belgelerin gönderilmesi

4-Önerilerin alınması
5-Kararlar