TTB, DİSK, KESK, TMMOB ortak basın açıklaması

ACELE ve GÜNLÜDÜR!

1882/2009
16.12.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türkiye zor bir süreçten geçmektedir.

            Bu süreci “en az zarar”la atlatabilmenin, daha ötesi hepimizin arzu ettiği bir ortamın oluşabilmesinin ön koşulu çatışmasız, barışçı ve demokratik bir ortamın sağlanabilmesi, korunabilmesine bağlıdır. Bizim gibi örgütlerin topluma sağduyu çağrısı yapan, bir arada yaşama iradesini kuvvetlendiren, şiddet içeren dil ve tutumları ret eden, demokratik ve barış içerisinde, bağımsız, özgür bir Türkiye talep eden çizgileri çok önemlidir.

            Bu anlamda DİSK, KESK, TMMOB’la birlikte Cumartesi günü (19 Aralık 2009) mümkün olan her ilde ortak basın açıklaması yapılması kararlaştırılmıştır. Ortak metnin daha sonra iletileceği açıklama hazırlığı için ilinizde diğer örgütlerle ilişkiye geçmenizi hatırlatır, hep birlikte barış içerisinde bir Türkiye’de yaşayacağımız inancıyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter