Tam gün ve Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarıları

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1877/2009
15.12.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            TBMM gündeminde bulunan Tam gün ve Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarılarının 2010 Ocak ayı itibariyle yasalaşacağı belirtilmektedir.

            Merkez Konseyi olarak mevcut tasarılara karşı çıkmamızın ötesinde temel taleplerimizi içerecek şekilde tarafımızdan hazırlanan bir yasa tasarısı taslağı daha önce odalarımıza iletilmişti.

            Ocak ayı ile birlikte hekimlerle buluşarak süreci değerlendiren ve taleplerimizi aktaran toplantılar yapmamızda yarar bulunmaktadır. Söz konusu toplantılar için hazırlık amaçlı  (kullanılabilecek sunu materyallerinin de paylaşılacağı) aşağıda gündemi yer alan toplantıya katılacak en az bir temsilcinizin isminin 23 Aralık 2009 tarihine kadar iletileceği konusunda gereken duyarlılığının gösterileceği düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Toplantının;

Tarih.                         :27 Aralık 2009

Saat                :09:45-15:30

Yeri                :TTB Merkez Konseyi

                        GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

                        No:2 Kat:4 Maltepe/ANKARA

Gündem:

(1)   Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın seyrine yönelik kısa değerlendirme

(2)   TTB’ce hazırlanan tam süre taslağının paylaşımı (gerekçeler, teknik bilgi vb.)

(3)   Yapılabilecekler hakkında öneriler ve tartışma