IBAN numarasının kullanılması

1876/2009
15.12.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere 10.10.2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 2008/6 sayılı Uluslararası Banka Hesap Numarası hakkında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği gereği, 01.01.2010 tarihinden itibaren para transferleri işlemlerinde, göndericinin ve alıcının IBAN numarasının kullanılması zorunludur.

Bu amaçla aşağıdaki bilgiler çerçevesinde Türk Tabipleri Birliği’ne ait aşağıda belirtilen hesabın IBAN numarasını güncellemenizi ve ayrıca Tabip Odanızın IBAN numarasının bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Türk Tabipleri Birliği
Vakıflar Bankası Maltepe Şubesi (089)
00158007281178784 nolu hesabının IBAN numarası:

IBAN : TR14 0001 5001 5800 7281 1787 84