Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) kullanımı zorunluluğu

1736/2009
24.11.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) kullanımı zorunluluğu ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği’nden gelen yazı ektedir.

            Üyelerinize duyurulması konusunda gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter


Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği’nden gelen yazı için tıklayınız...