TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu kararları

1714/2009
17.11.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            14 Kasım 2009 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen ve II.Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi gündemi ile toplanan TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu kararları ektedir.

            Alınan karar gereği TTB II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi’ne tabip odanızdan, kadın komisyonunuzdan organizasyon desteği veya bilimsel destek sunmak isteyen herkesin katkılarının değerli olacağını bildirir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Elif Kırteke
TTB Merkez Konseyi
Üyesi

KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOLU TOPLANTISI
14 KASIM 2009
KATILIMCILAR:

1.                  Müge Yetener-Ankara

2.                  Didem Gelegen-Ankara

3.                  Şevkat Bahar Özvarış-Ankara

4.                  Aytuğ Balcıoğlu-Ankara

5.                  Havva Güneş Özden-Ankara

6.                  Handan Kurtbaş- Ankara

7.                  Gönül Tanır-Ankara

8.                  Filiz Ak Parlak-Ankara

9.                  Ful Uğurhan Torlak-Mersin

10.              Elif Kırteke-İstanbul

11.              Şahika Yüksel-İstanbul

12.              Lale Tırtıl-İstanbul

13.              Uğur Işık-Diyarbakır

14.              Özlem Demirpençe-Diyarbakır

15.              Kevser Vatansever-İzmir

16.              Melek Demir- Denizli

17.              Deniz Nalbantoğlu-Denizli

18.              Hüsne Ak-Hatay

 
GÜNDEM:

1.                  2010 MAYIS II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi;

Kongre ile ilgili çalışmalar değerlendirildi, gözden geçirildi. Özetle;

a- Tematik başlığın “Kadını Görmeyen Bilim ve Sağlık Politikaları” olması

b-Kongrenin Ankara Üniversitesi Kadın Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) ile işbirliği içinde ve diğer destekçi olabilecek kuruluşlarla ortaklaşa yapılması,

c-Yerleşkenin KASAUM tarafından organizasyonu,

d-Kongre kitapçığı için işbirliğine girilecek kurum araştırılması,

e- Kongrenin katılım ücretinin 20 TL olması (öğrenci ücretsiz),

f-Kongre çalışması için e-grup kurulması,

g-Açılışın Cuma günü olması, bir panel ile sonlanması, Cumartesi ve Pazar günleri toplam 2 konferans, 4 panel, 2 atölye olması, İstanbul ve İzmir grubunun birer panelin sorumluluğunu alması,

h- Sözel bildiri alınmaması,

i- Poster tartışmalarına yeterli zaman ayrılması,

ı-Oturumların tek kolaylaştırıcı/ yeterli tartışma zamanı ile yapılandırılması,

j-Kongre katılımcılarına kalacak yer konusunda; otel/misafir/misafirhane olasılıkları sunulması,

k-Kadın dostu kongre anlayışı ile Belediye desteği ile “çocuk alanı” oluşturulması,

l- Kongre panel, konferans ve oturumların toplam olarak; kadına yönelik piyasacı sağlık politikaları, “olmayan” sosyal politikaları, kadınların bilim, tıp ve iktidar ilişkilerini açımlayıcı kapsamda olması,

m-Düzenleme ve bilim kurulunun emek veren katılımcılardan oluşturulması,

n- Kongrenin tercihen mayısın son iki haftasından birinde olması,

o- Toplantı çıktılarının tabip odalarına gönderilmesi ve kongrede çalışmak isteyen herkesi çağıran bir metin hazırlanması,

p- Kongre webinin hazırlanması,

r- Bildiri gönderme son tarihinin 8 mart olması,

Belirlenmiş konu başlıkları;

-          Bilim ve Cinsiyet ayrımcılığı

-          Kadın Sağlığı Politikaları

-          Nufus Politikaları

-          Tıbbi teknolojiler kimin elinde, kimin için?

            Atölyeler;

·         Cerrah kadınlar

·         Hemşirelik

Olarak düşünüldü. Ana konu başlığını kapsayacak biçimde yeni konu başlıkları tartışmaya açıktır.

2.                  25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarararası Dayanışma ve Mücadele Günü etkinlikleri

Yürütme tarafında geçtiğimiz yıl gerçekleşe şiddet olayları üzerinden değerlendirmenin yapılacağı metnin hazırlanması ve grup ile ortaklaştırılması