heKİMLİK

1664/2009
06.11.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            30.06.2009 tarihli 1031/2009 sayılı Genelgemizde de belirtildiği gibi “heKİMLİK” programı, tabip odalarımızda hekimlerin üyelik işlemleri için hazırlanmış web tabanlı bir programdır. Bu program ile yeni kayıt ve hekimlerin nakil işlemlerinde daha önce dile getirilen özellikle mükerrer kayıtların önlenmesi ve üye bilgilerinin niteliğinin korunarak sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

            Tabip odalarımız hekimlerle ilgili her türlü işlemi (kayıt-nakil işlemleri, kişisel bilgiler, adres bilgileri, aidat bilgileri, posta gönderi, e-posta, GSM gönderimi, eğitim istem ve kredi puanları vb.) bu program üzerinden yapabileceklerdir.

            “heKİMLİK”  programının kullanımı için tabip odalarımızdaki bilgisayarların Internet erişiminin olması yeterlidir. Programı kullanacak kişilerin tabip odalarımız yönetim kurullarınca yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. 

            Bilindiği gibi tabip odamızda üyelik – üye  işlemlerini yapan çalışanlarımızın isimleri daha önce Türk Tabipleri Birliği’ne iletilmiş, bunun üzerine isimleri ve e-posta adresleri bildirilen tabip odası çalışanlarımıza kullanıcı adı ve şifre verilerek heKİMLİK  programına girmeleri sağlanmıştı.

            Geçen bu süre içerisinde aşama aşama programı yapılandırdık. heKİMLİK programı ile nitelikli – güvenilir üye bilgilerini oluştururken temel hedeflerimizden bir diğeri de tabip odası çalışanlarımızın günlük işlerini hızlı ve güvenilir bir biçimde yapmalarını sağlayarak onlara kolaylık sağlamaktır.

            Tabip odası çalışanlarımızın istekleri ile geliştirdiğimiz programın geldiği aşamayı oda çalışanlarımızla (daha önce ismi bize iletilen ve kullanıcı adı ve şifre almış) paylaşmak için 16 Kasım 2009 Pazartesi günü 09:00-15:30 saatleri arasında bir günlük bir eğitim toplantısı düzenledik.

            Toplantıya katılacak çalışanlarınızın heKİMLİK programını yeniden gözden geçirmeleri, programdan  beklentileri sınır tanımaksızın ortaya koymaları bizlere son derece önemli katkı sunacaktır. 

            Toplantıya katılacak çalışan(lar)ınızın ismini bildirmeniz toplantı planlamamız açısından önemlidir. Gerekli duyarlılığın gösterileceği umuduyla bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter