Kamu Hastane Birlikleri ve Tamgün Yasa Tasarıları

1647/2009
03.11.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            TBMM gündeminde olan Kamu Hastane Birlikleri ve Tamgün Yasa Tasarılarının sağlık hizmetine ulaşmak durumunda olanların yanı sıra sağlık çalışanlarının özlük hakları açısından da önemli kayıplara yol açacak düzenlemeler olduğu bilinmektedir.

            Bilindiği gibi Ekim ayı içerisinde uzmanlık dernekleri ve tabip odaları ile birlikte ortak bir gazete ilanı (Ek:1) vererek hekimlerin/örgütlü yapılarının bir aradalığını kamuoyu ile paylaşmıştık.

            Benzer biçimde sağlık alanında çalışanların meslek örgütleri, bütün sendika ve derneklerine çağrı çıkartarak güncel durumu ve bir arada olmamızın önemini konuştuk. Bir dizi toplantının sonunda değerlendirmelerimizi kamuoyu ile paylaşmak üzere ekteki bildiriyi oluşturduk. (Ek:2)

            Bir moral ve önümüzdeki süreçte fiili kuvvet olarak da şekilleneceğini düşündüğümüz bu sürecin ürünü olan bildirinin yaygın olarak hekimler/sağlık çalışanları ile paylaşılması için gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter