14. Pratisyen Hekimlik Kongresi

06 Ekim 2009
1476-2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği ve Pratisyen Hekimlik Derneği’nin birlikte düzenledikleri 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 28 Ekim- 1 Kasım 2009 tarihlerinde Antalya / Kemer yapılacaktır.

            Bu yıl TTB Pratisyen Hekimler Kolu komisyonu olan odalardan bir (1) ve son üç yıl içinde Pratisyen Hekimler Kol Toplantısı’na katılmış bir (1) meslektaşımızın ulaşım ve kongre kayıt ücreti kendisine ait olmak üzere, kongre konaklama giderleri Düzenleme Kurulu tarafından karşılanacaktır. Katılım için son başvuru 16 Ekim 2009’dur.

Odanız komisyonunda görevli meslektaşımızın iletişim bilgilerinin bildirilmesini ve kongreye katılımının sağlanmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla;
Dr. Eriş Bilaloğlu

TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri