IMF-Dünya Bankası Guvarnörler Toplantısı

1390/2009
23.09.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            IMF-Dünya Bankası Guvarnörler Toplantısı 6-7 Ekim 2009 tarihinde İstanbul'da yapılacaktır.

            Dünya’nın dört bir yanından gelecek olan bakanlar, maliye ve merkez bankası bürokratları bu kurumların mevcut ve ileriye dönük politikalarını tartışmak için buluşacaklar, 6-7 Ekim toplantısının öncesinde uluslararası sermaye çevrelerinin temsilcileri ve bürokratların bir araya geleceği çeşitli seminerler yapacaklar ve kendi çıkarları adına oluşturdukları politikalarını tüm dünyanın gözleri önünde savunmaya çalışacaklardır.

            Türkiye'nin de yaşadığı olumsuz sürecin dünya ölçeğinde çekip çevrilmesinde özel bir yeri olan bu kuruluşlara, izlenen insansız, insafsız, vicdansız "ekonomi" politikaların yapıcılarına gereken tepkinin gösterilmesi amacıyla TTB'nin de yer aldığı örgütler bir etkinlik programı çıkarttılar (ekte).

            Programın başlayacağı 1 Ekim 2009 Perşembe günü aynı zamanda Genel Sağlık Sigortası'nın yürürlüğe girişinin de 1. yılıdır. Bu amaçla yapılacak ortak etkinliğin ana teması Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası olarak belirlenmiştir. Tabip odalarımızın programı hazırlayan 4 örgüt başta olmak üzere yer alacak ilgili bütün örgütlerle birlikte 1 Ekim 2009 tarihinde illerinde kitlesel basın açıklamaları, yürüyüşler düzenlemek amacıyla sorumluluk alarak çağrıcı rol üstlenmeleri yerinde olacaktır.

            Yapılan etkinliklerle ilgili görsel vd. bilgilerin 1 Ekim 2009 tarihinde saat 17:00’ye kadar Merkez Konseyi'ne iletileceği düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 
 

EK (15 EYLÜL 2009 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASINDAN ALINMIŞTIR)

29 Eylül Salı günü DİSK-KESK-TMMOB-TTB genel başkanları ortak basın toplantısı yaparak kampanyayı başlatacaklardır.

Kampanya sürecinde, IMF ve DB’nin uzmanlarının tartıştığı ve ülkelerin kaderini belirleyecek konularda, işçilerin, emekçilerin gözüyle, akademisyenler ve konu ile ilgili uzmanların katılımıyla toplantılar gerçekleştirecek yaşanan kriz, kapitalizmin açmazları konularında görüşlerimizi açıklayacak, çalışmalar sergileyeceğiz.

Krizin teğet geçmediği, etkilenenlerin yani işçilerin, işten atılanların, emeklilerin, öğrencilerin, kadınların, tarım emekçilerinin kendi ağızlarından dertlerini anlatacağı “emek kürsüleri” oluşturacağız.

1 Ekim 2009 Perşembe günü IMF buyruklarıyla ve AKP iktidarı eliyle uygulanan sosyal güvenliğin iflasını belgeleriyle gözler önüne serecek, 1. yılında sosyal güvenlik üzerinde oynanan oyunları “protesto edeceğiz. Merkezi olarak İstanbul’da olmak üzere tüm ülkede kitlesel basın açıklamaları, yürüyüşler gerçekleştireceğiz.

3 – 4 Ekim 2009 tarihlerinde Mahalle etkinlikleriyle” bildiri dağıtımları, panel ve konserler düzenleyecek, emekten yana akademisyen ve konu ile ilgili uzmanların yapacağı akademik çalışmalarla, görüşlerimizi açıklayacağıoz.

6 Ekim 2009 Salı günü merkezi olarak İstanbul Taksim’de ve bütün illerde “IMF VE DB POLİTİKALARINA KARŞI SES VER” başlığıyla kitlesel gösteriler gerçekleştireceğiz.

DİSK - KESK - TMMOB - TTB