Karadeniz Enerji Çöplüğü Olmayacak

1334/2009
09.09.2009

            TABİP ODASI BAŞKANIĞI’NA

            08 Eylül 2009 tarihinde Samsun Tabip Odası tarafından yazılan yazıda;

            Karadeniz’de artan endüstri ve enerji santrallerine karşı halkın bilincini arttırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla, KESK, TMMOB, DİSK (merkezi düzeyde) ve Samsun Tabip Odası olarak 24 Ekim 2009 tarihinde Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda saat:13.00’de “Karadeniz Enerji Çöplüğü Olmayacak” Karadeniz Bölge Mitingi düzenlendiği bildirilmiştir.

            Yapılacak mitinge katılımın sağlanması için gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Prof.Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
II.Başkanı