Hekimlerin Çalıştıkları Yataklı Tedavi Kurumlarının Olağandışı Durumlara Yönelik Hazırlıklılığını Değerlendirdiğimiz Araştırmamızın raporu

1300/2009
31.08.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Hekimlerin Çalıştıkları Yataklı Tedavi Kurumlarının Olağandışı Durumlara Yönelik Hazırlıklılığını Değerlendirdiğimiz Araştırmamızın raporu ektedir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımla,
Prof.Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
II.Başkanı