Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri

17 Temmuz 2009
1101/2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri’nin üçüncüsü Arsuz’da İskender Sayek Evi’nde, 9-16 Ağustos 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı programa www.fusunsayek.org sitesinden ulaşılabilir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter