Hastanelerin hazırlıklılık durumları

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

06 Temmuz 2009
1069/2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            2009 yılının 1999 Marmara Depremleri’nin onuncu yılı olması başta deprem olmak üzere olağandışı durumlar başlığı altında ifade edebileceğimiz deprem, sel, fırtına gibi doğal olarak ortaya çıkabilecek ya da endüstriyel/teknolojik sebepli kaza, patlama, yangın, radyoaktif sızıntı vb. insan eliyle oluşabilecek durumlarda sağlık kuruluşlarının etkin çalışmasının hayatiliğini hatırlatmaktadır.

            Bilindiği gibi olağandışı durumlara karşı hazırlıklı olmak dinamik, sürekli ve planlı çalışmaları gerektirir. Geçtiğimiz Mayıs ayında Bursa’da yaşanan hastane yangını özellikle sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının hazırlıklılığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.    

            Bu amaçla sağlık kurumları ve çalışanlarının hazırlık durumlarına ilişkin olarak tabip odalarımızın aktif katkısı ile bir çalışma yürütülmesi planlanmıştır. Bir süredir hazırlıkları yürütülen bu çalışma sağlık kuruluşlarının hazırlıklığı, afet planlarının varlığı, bu planların güncelliği başlıklarından oluşmaktadır.

            Ekte sunulan yazı örneklerinden hareketle tabip odanız bölgesindeki hastanelerin hazırlıklılık durumlarına ilişkin yazılı bilgi alınarak en geç 31 Temmuz 2009 Cuma gününe kadar Merkez Konseyi’ne iletilmesi bütünlüklü bir değerlendirme yapılmasında yararlı olacaktır.

            Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

_______________Hastanesi Başhekimliğine

Olağandışı durumlar başlığı altında ifade edebileceğimiz deprem, sel, fırtına gibi doğal olarak ortaya çıkabilecek ya da endüstriyel/teknolojik sebepli kaza, patlama, yangın, radyoaktif sızıntı vb. insan eliyle oluşabilecek durumlarda sağlık kuruluşlarının etkin çalışması her zamankinden daha fazla önem kazanmaktadır.

 Olağandışı durumların yönetimi farklı kurumların işbirliğini gerektirir. Olağandışı durum meydana gelmeden olağandışı durumlara hazır olmak, krizi mümkün olan en az hasarla atlatmak ve kayıpları en az düzeye indirmek için önem taşımaktadır.

Olağandışı durumlara yönelik hazırlık aşaması çalışmaları, kurumun tüm hizmet birimlerinin yapısal sismik dayanıklılık ve yapısal olmayan hazırlıklarının yanı sıra, tüm personelinin hazırlık çalışmalarındaki rollerinin belirlenmesinden başlayarak, kurumsal afet planlarının sürekli güncellenmesi ve tatbikatlarla sınanmasına kadar genişletilebilmektedir.

Bu gerekçelerle İlimizin sağlık sorunlarının saptanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinde bir taraf olarak  kurumunuzun  kendi bünyesinde oluşabilecek olağandışı bir durum veya  büyük ölçekte bir afette hizmet sunumuna yönelik olarak   kurumsal hazır oluşunu öğrenmek istiyoruz.

Bu amaçla;

1.    Hastanenizin hizmet binalarında sismik dayanıklılık değerlendirme raporlarının sonuçlarına göre yapısal güçlendirme gereksiniminin hangi düzeyde olduğunu ve eğer güçlendirme gerekiyorsa bu konudaki projelerinizin hangi aşamada olduğu,

2.    “Hastane Afet Planı”nınız olup olmadığını, hastane afet planı varsa hangi olağandışı durumları kapsadığını, hangi sıklıkta güncelleme ve tatbikat yapıldığı

Bilgilerini bizlerle paylaşacağınızı umut eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla

____________Tabip Odası Başkanı
Yönetim Kurulu Adına

  

…………………….İli Valiliği’ne,

            Olağandışı durumlar başlığı altında ifade edebileceğimiz deprem, sel, fırtına gibi doğal olarak ortaya çıkabilecek ya da endüstriyel/teknolojik sebepli kaza, patlama, yangın, radyoaktif sızıntı vb. insan eliyle oluşabilecek durumlarda sağlık kuruluşlarının etkin çalışması her zamankinden daha fazla önem kazanmaktadır.

Olağandışı durumların yönetimi farklı kurumların işbirliğini gerektirir. Olağandışı durum meydana gelmeden olağandışı durumlara hazır olmak, krizi mümkün olan en az hasarla atlatmak ve kayıpları en az düzeye indirmek için önem taşımaktadır.

Olağandışı durumlara yönelik hazırlık aşaması çalışmaları, kurumun tüm hizmet birimlerinin yapısal sismik dayanıklılık ve yapısal olmayan hazırlıklarının yanı sıra, tüm personelinin hazırlık çalışmalarındaki rollerinin belirlenmesinden başlayarak, kurumsal afet planlarının sürekli güncellenmesi ve tatbikatlarla sınanmasına kadar genişletilebilmektedir.

Bu gerekçelerle İlimizin sağlık sorunlarının saptanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinde bir taraf olarak …..ilindeki sağlık kuruluşlarının gerek kendi bünyelerinde oluşabilecek olağandışı bir durum veya  büyük ölçekte bir afette hizmet sunumuna yönelik olarak   kurumsal hazır oluşunu öğrenmek istiyoruz.

Bu amaçla;

1.     Sağlık kuruluşlarının hizmet binalarında sismik dayanıklılık değerlendirilmesine yönelik raporlarının sonuçlarına göre yapısal güçlendirme gereksiniminin hangi düzeyde olduğunu ve eğer güçlendirme gerekiyorsa bu konuda yürüyen projelerin hangi aşamada olduğu,

2.     Valilik tarafından “Hastane Afet Plan”larının hazırlanması ve güncellenmesine yönelik bir çalışmalar kapsamında, eldeki hastane afet planlarının hangi olağandışı durumları kapsadığını, hangi sıklıkta güncelleme ve tatbikat yapıldığı,

Konularında bilgi verilmesi için gereğiniz arz ederiz.

____________Tabip Odası Başkanı
Yönetim Kurulu Adına