TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı

07 Temmuz 2009
1068/2009      

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

           Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 20.5.2009 tarihinde 2009/71 Sayılı bir genelge yayınlandı. Bu genelgeye bağlı olarak SGK İl Müdürlükleri tarafından özel sektörde tabip odası onaysız işyeri hekimliği yapan tüm hekimlerle birlikte;

kamu kurumlarında ve kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlarda kurum hekimliği görevinin yanı sıra, bu kurumlarda 4857 sayılı İş Kanunu’na bağlı çalışan işçilerle, kamu kurumunun anonim şirket yapısındaki iştiraklerinde ve kurumla iş yapan taşeron firmalarında yine 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan işçilere  işyeri  hekimliği hizmeti veren bütün kurum hekimleri için de, bağlı oldukları Tabip Odası’ndan izin belgesi alınması gerektiğine dair 15 gün süre tanıyan resmi bir yazı gönderilmiştir.

                Gerek SGK genelgesi, gerekse SGK tarafından kurum hekimleri ve görev yaptıkları kamu kurumlarına gönderilen yazıya istinaden, hekimler ile kurumları ve bağlı oldukları Tabip Odaları arasında, ayrıca tabip odaları ile kamu kurumları ve SGK İl Müdürlükleri arasında çıkması muhtemel sorunları tartışarak, Tabip Odaları arasında uygulama birliğini sağlayabilmek ve örgütsel görüş oluşturarak ortak bir tavır belirlemek, ayrıca meclis komisyonundan geçirilen ve önümüzdeki Ekim ayında TBMM gündemine getirilmesi düşünülen Tam Gün Yasa Tasarısı’nın işyeri hekimliğine etkilerini değerlendirmek ve bir tutum belirleyebilmek için, kol yürütme kurulunun acil çağrısıyla 18.07.2009 tarihinde TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı  yapılması kararlaştırılmıştır.

           Kol toplantısının öncelikli gündemi olan kurum hekimlerinin işyeri hekimliği hizmetlerini de vermesi konusunun kolda tartışılıp görüşülmesine yardımcı olması açısından, odanız bölgesindeki kurum hekimliği uygulamalarıyla ilgili ekteki yazıyla istenen bilgilerin 15.07.2009 tarihine kadar TTB’ye ulaştırılması ve toplantıya katılacak oda temsilcisinin bildirilmesi gerekmektedir.

            Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Ceyhan Akaya
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu a.

Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Toplantının Yeri               :TTB Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sokak 

No.2 Kat .4  Maltepe/ANKARA

Tarihi                                   :18 Temmuz 2009

Saati                                     :10.00- 17.00

E K                                      :  Kurum hekimliği uygulama bilgileriyle ilgili yazı.

 
Toplantı Gündemi :

1-   SGK  Genelgesi sonrasında işyeri  hekimliği  görevini de yapan Kurum Hekimlerinin  durumu ve örgütsel görüşün belirlenmesi.

2-   Tam gün yasa tasarısı ve işyeri  hekimliğine etkileri ile örgütsel tutum oluşturulması.