Döner Sermaye Bereketi

06 Temmuz 2009
1066/2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            06 Temmuz 2009 günü basına yansıyan Anadolu Ajansı kaynaklı “Döner Sermaye Bereketi” başlıklı haber meslektaşlarımız arasında haklı bir tepkiye yol açmıştır. Anlaşıldığı kadarıyla bu haber TTB’nin 03 Temmuz 2009 Cuma günü yaptığı “yanıltıcı, demogojik açıklamalarla hekimleri susturamazsınız” açıklaması üzerine “hazırlandı”.

            Merkez Konseyi bütün tabip odalarımızın bugün / yarın kamuoyunu bilgilendiren, hekimlerin temel ücretlerinde artış istediklerini bildiren, illerindeki döner sermaye ödeme gerçeğini örneklerle aktaran açıklamalar yapmalarında ve tepkilerini iletmelerinde yarar görmektedir.

            Gereğinin ivedilikle yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter