“Tam Gün” Yasa Tasarısı toplantısı

1033/2009
30.06.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            “Tam Gün” Yasa Tasarısı TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülmüş olup ilgili metne  (http://www.ttb.org.tr/index.php/haberler/87-sa-bakanl/1622-tgtbmm ) adresinden ulaşılabilir.

            Anlaşıldığı kadarıyla metnin özlük haklarımız başta olmak üzere neler getirdiğinin değerlendirilmesinde farklı yorumlar yapılmaktadır. Bu amaçla metnin maddeler bazında hep birlikte değerlendirilerek yorumlarımızın ortaklaştırılması ve ortaya çıkacak çerçevenin çeşitli araçlarla bütün hekimlerle paylaşılmasının hedeflenerek programlaştırılacağı bir toplantı düzenlenmesine karar verilmiştir.

            Tarih ve yeri aşağıda belirtilen toplantıya Yasa Tasarısını inceleyerek odanızdan en az bir kişinin katılımının sağlanmasını rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Tarih                          :11 Temmuz 2009

Saat                            :09.30-16.00

Yer                             :TTB Merkez Konseyi

                                   GMK Bulv.Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

                                   No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA