heKİMLİK (Üye kayıt programı)

1031/2009
30.06.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği'nin 58. Olağan Genel Kurulu’nda tanıtımı yapılan “heKİMLİK” ismini verdiğimiz program, tabip odalarımızda hekimlerin üyelik işlemleri için hazırlanmış web tabanlı bir programdır. Bu program ile yeni kayıt ve hekimlerin nakil işlemlerinde daha önce dile getirilen özellikle mükerrer kayıtların önlenmesi ve üye bilgilerinin niteliğinin korunarak sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Tabip odalarımız hekimlerle ilgili her türlü işlemi (kayıt-nakil işlemleri, kişisel bilgiler, adres bilgileri, aidat bilgileri, posta gönderi, e-posta, GSM gönderimi, eğitim istem ve kredi puanları vb.) bu program üzerinden yapabileceklerdir.

Bu programın tüm tabip odalarımız tarafından kullanılması geçmişte yaşanan kimi sıkıntıların giderilmesinde son derece önemlidir.

“heKİMLİK”  programının kullanımı için tabip odalarımızdaki bilgisayarların Internet erişiminin olması yeterlidir. Programı kullanacak kişilerin tabip odalarımız yönetim kurullarınca yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. 

Tabip odamızda üyelik işlemlerini yapan çalışanımızın/çalışanlarımızın (kimi odalarda birden fazla sayıda çalışanımızın sorumluluğu olabilir) isminin 8 Temmuz 2009 Çarşamba gününe kadar Türk Tabipleri Birliği’ne iletilmesi gerekmektedir.

Programın kullanımı ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi daha sonra kullanıcı adı ve şifre ile birlikte gönderilecektir.

Tüm tabip odalarımızın son derece önemsedikleri bu konuda gerekli duyarlılığın gösterileceği umuduyla bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter