14. Halk Sağlığı Güz Okulu

1008/2009
29.06.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilecek olan “14. Halk Sağlığı Güz Okulu”nun bu yılki konusu “Sağlık Çalışanlarının Emeği” olarak belirlenmiştir.

Ekte birinci duyurusu sunulan “14. Halk Sağlığı Güz Okulu”nun odanız bölgesindeki meslektaşlarımıza iletilmesi konusunda gereğinin yapılacağı inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Prof.Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
II.Başkanı

TTB HALK SAĞLIĞI KOLU
XIV. HALK SAĞLIĞI GÜZ OKULU

Sağlık Çalışanlarının Emeği

Ekim 2009
İZMİR

TTB Halk Sağlığı Kolu’nun bir etkinliği olarak gelenekselleşen Halk Sağlığı Güz Okulu, her yıl ekim ayında İzmir’in kıyı kasabalarından birinde yapılmaktadır.

1995’ten bu yana düzenlenen Güz Okullarının konuları:

“Olağanüstü Durumlarda Sağlık Yönetimi”

“İnsan Hakları, Tıbbi Etik ve Halk Sağlığı”

“Sağlık, Ekonomi, Politika”

“Tıp ve Sosyal Bilimler”

“Çevre ve Sağlık”

“Küreselleşme ve Sağlık”

“Halk Sağlığının Dünü, Bugünü, Yarını”

“Bilim”
“Devlet”
“Sosyal Güvenlik”

“Yerel Yönetimler, Yerelleştirme ve Sağlık“

“Kamu Yönetimi, Sağlik Yönetimi,

ve Birinci Basamak Örneği”

“Sosyal Politika”
olmuştur.
Bu yıl düzenlenecek olan XIV. Güz Okulu’nun konusu:
Sağlık Çalışanlarının Emeğidir.

“Bilgi paylaştıkça değerlidir” diyor, Güz Okulu’nda birlikte olmayı diliyoruz.

 
TTB HALK SAĞLIĞI KOLU

XIV. HALK SAĞLIĞI GÜZ OKULU

İletişim: