Türk Tabipleri Birliği 58.Büyük Kongresi

914/2009
05.06.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği 58.Büyük Kongresi yasal prosedüre uygun olarak 15.05.2009 tarih ve 803-2009 sayılı yazımız ile 27-28 Haziran 2009 (Cumartesi-Pazar) olarak duyurulmuştu.

            Geçmiş yıllardaki deneyimlerimiz delegelerimizin önemli bir kısmının Kongre’ye Cumartesi günü katıldıklarını göstermektedir. Kongre olağan programı gereği konukların konuşması, faaliyet raporunun sunulması gündemlerinin sonlanması saat 14.00-15.00’i bulabilmekte ve delegelerimiz görüş, değerlendirme, eleştiri ve katkılarını sunmak için yeterli vakit kalmadığından yakınmaktadırlar.

            Merkez Konseyi önerileri de göz önüne alarak Kongrenin “açılış ve konukların konuşmaları” kısmını bir gün önceye çekerek 26 Haziran 2009 (Cuma) saat 14.00 olarak belirlemiştir. Böylece 27 Haziran 2009 Cumartesi günü doğrudan faaliyet raporunun sunulması ile program başlayacak ve delegelerimizin katkı ve katılımları için geniş bir zamanımız olacaktır.

            Sonuç olarak 26-27 Haziran 2009 tarihinde yapılacak olan 58.Büyük Kongre’mizin yeri ve programı ektedir. Bütün delegelerimize tarafınızdan imza karşılığı duyurulması için gereğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

Not: Gerek delegelerimiz, gerekse konuk olarak katılmak isteyenlere konaklamada yardımcı olabilmemiz için en geç 18 Haziran 2009 tarihine kadar Merkez Konseyi sekreteryasının bilgilendirilmesi gerekmektedir.

 

PROGRAM
26 Haziran 2009 (Cuma)
Yer:    Hotel Etap Altınel

            GMK Bulvarı  No:151 Tandoğan-ANKARA

14.00-18.00    Açılış ve Saygı Duruşu

TTB Merkez Konseyi Başkanı’nın konuşması

Konukların Konuşmaları

19.00-             Akşam Yemeği

 
27 Haziran 2009 Cumartesi
YER:  Devlet Su İşleri Konferans Salonu
Yücetepe-ANKARA
Saat:09:30
 • Açılış ve Saygı Duruşu
 • Kongre Başkanlık Divanı Seçimi
 • 58. Büyük Kongre Gündeminin Okunarak Oy’a Sunulması
 • Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nın Açış Konuşması
 • Konukların Konuşmaları
 • ARA
 • Merkez Konseyi Çalışma Raporunun, Mali Raporunun ve Denetleme Raporlarının Okunması
 • Raporların Görüşülmesi
 • Raporların Aklanmak Üzere Oy’a Sunulması
 • Tahmini Bütçenin Görüşülerek Oylanması
ARA
 • Karar Önerilerinin Okunması, Görüşülmesi ve Oylanması
 • Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Devam Edilmesi
 • Dilek ve Temenniler
 • Kapanış