Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı kararları

857/2009
25.05.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            11 Nisan 2009 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı kararları ektedir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Elif Kırteke
TTB Merkez Konseyi
Üyesi

11 Nisan 2009 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantı Kararları:

Katılanlar:
 1. Ful Uğurhan Torlak-Mersin
 2. Fatma Baydilek İymen-Gaziantep
 3. Uğur Işık-Diyarbakır
 4. Peyker Temiz-Manisa
 5. Havva Güneş Özden-Ankara
 6. Kevser Vatansever-İzmir
 7. Çiğdem Gürses-Çanakkale
 8. Yasemin İlhan Yalçın-Çanakkale
 9. Selva Bayar-Hatay
 10. Hülya Biriken-Ankara
 11. Serap Şahinoğlu- Ankara
 12. Leyla Karaoğlu-Rize
 13. Nüket Paksoy Erbaydar- Ankara
 14. Elif Kırteke-İstanbul
 15. Nimet Altın-Antalya
 16. Handan Kurtbaş- Ankara
 17. Lale Tırtıl- İstanbul
 18. Ceyda Tetik- Ankara, Tıp Öğrencileri Kolu
 19. Sevinç Ödül Oruç- Ankara, Tıp Öğrencileri Kolu
 20. Aytuğ Balcıoğlu- Ankara
 21. Filiz Ak Parlak- Ankara
 22. H. Sedef Akdoğan-Bolu
 23. Didem Gelegen- Ankara
 24. Deniz Nalbantoğlu-Denizli
 25. Sezen Vatansever- Ankara, Seyreylem Film Kollektifi
 26. Gönül Tanır- Ankara
 27. Esin Avcı-Denizli
 28. Müge Yetener-Ankara
 
Gündem :
 1. 8 Mart etkinlikleri
 2. Kadın hekim öyküleri
 3. Örgütlenme çalışmaları
  1. 20 Nisan 2009 tarihinde Şanlıurfa’da Venhar Önat duruşmasına katılım
  2. II . Kadın Örgüt Okulu
  3. Bölge toplantıları
 4. Yürütülen çalışmalar ve yeni öneriler
  1. Seks işçileri ve Türkiye’de yasal durum-sunu
  2. Istanbul Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayı
  3. Kadın hekim envanteri
  4. Üreme sağlığı
 1. 2010 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi için öneriler
 2. TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı için kadın kolu görüşü
 
Kararlar :
 1. Tabip odalarında yapılan 8 Mart etkinlikleriyle ilgili bilgi verildi. Adana, Ankara, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla, Tekirdağ Tabip Odalarında yapılan  etkinliklerin Kol Yürütme Kuruluna iletilen bilgilerini içeren sunuya websayfasından ulaşabilirsiniz.
 2. Kadın hekim öyküleri: Mesleki ve özel yaşamlarımızda uğradığımız ayrımcılıklar konusunda farkındalık yaratacak, örgütlenmenin önemini vurgulayacak, geleceğe ilişkin umut veren bir çalışma yapılmasına karar verildi. Yaşlı hekimlerle bir sözlü tarih çalışması yürütülmesinin önemi vurgulandı. Hem yazılı hem görsel materyal oluşturulması konusunda eğilim ortaya çıktı. Görsel materyalin bir film olması için Seyreylem Film Kollektifiyle birlikte çalışmaya karar verildi. Leyla Karaoğlu, Peyker Temiz, Serap Şahinoğlu, Handan Kurtbaş, Sezen Vatansever, Didem Gelegen, Zehra Mete ve Lale Tırtıl’dan oluşan bir çalışma grubu kuruldu.
 3. Hasta yakını tarafından şiddet uygulanması nedeniyle Dr. Venhar Önat tarafından açılan davanın 20 Nisan tarihli duruşmasına destek amacıyla kol yürütme kurulunun, İzmir, İstanbul, Ankara, Diyarbakır Tabip Odalarından temsilcilerle katılmasına karar verildi.
 4. Kadın hekim komisyonlarının henüz kurulmadığı bölgelerde, özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde örgütlenme çalışmaları yapılmasına; mümkün olan en yakın tarihte bir kol toplantısının Diyarbakır’da yapılmasına karar verildi.
 5. Kadın hekim Envanteri konusunda planladığımız çalışma ile ilgili olarak İstanbul, Karabük, Rize-Artvin, Malatya, Kastamonu-Çankırı, Zonguldak, Aksaray, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Bartın, Gaziantep, Bilecik, Manisa, Mersin, Balıkesir, Bolu-Düzce, Antalya, Hatay Tabip Odalarından kadın hekim sayı ve uzmanlık alanları ile ilgili bilgiler ulaştı. Adı geçmeyen illerden gelecek bilgileri bekliyoruz. Aynı bilgilerin Uzmanlık Derneklerinden de istenmesine karar verildi.
 6. Serap Şahinoğlu ve Nüket Erbaydar tarafından hazırlanan Kadın Kolu Yönergesi Taslağı sunuldu. Taslağa son halinin verilmesi için Yürütme Kuruluna görev verildi. 
 7. Kadın Örgüt Okulunun Eylül ya da Ekimde  Hatay’da yapılmasına karar verildi. Tarihin kol YK tarafından netleştirilmesine karar verildi.
 8. Nüket Erbaydar, 2010 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi için öneriler içeren bir sunum yaptı. 2008 kongresi deneyimlerini de içeren sunumda tema, logo, finansman gibi pek çok noktaya değinildi. Tema-yer-tarih ile ilgili seçenekleri Yürütme Kurulunun değerlendirip sunmasına karar verildi.
 9. TTB Etik Bildirgeleri Kitabı kadın bakış açısıyla incelendi. 20 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da ikincisi yapılacak olan çalıştayda yapacağımız öneriler tartışıldı. Doğum  kontrol  yöntemleri, yardımcı üreme  teknikleri, gebeliğin sonlandırılması gibi pek çok tıbbi uygulamanın büyük oranda kadın  bedeni üzerinden  ele alındığına dikkat çekildi. Özellikle üremeye yardımcı olacak tıbbi teknoloji kullanımına eleştirel bir mesafeden bakılması ve  uygulamalar sırasında kadın bedenini nesneleştiren, indirgemeci bir yaklaşımdan kaçınılması gerektiği vurgulandı.