Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı

856/2009
25.05.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda gündem taslağı bildirilen Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı 21 Haziran 2009 tarihinde Türk Tabipleri Birliği’nde yapılacaktır. Gündem önerilerinizin 15 Haziran 2009 tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca kol toplantısında alt çalışma grupları da toplanacaktır. Çalışma gruplarında daha önceden yer alan ve yeni katılmak isteyen kadın üyelerinizin katılımının sağlanması için gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Elif Kırteke
TTB Merkez Konseyi
Üyesi

Toplantının Tarihi    :21 Haziran 2009 (Pazar)

Saati                           :10.00-17.00

Yeri                            :TTB Merkez Konseyi

                                   GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

                                   No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

GÜNDEM:
  1. Çalışma grupları
    1. Kadına yönelik şiddet
    2. Kadın hekim öyküleri
  2. 2010 yılı II. Kadın Sağlığı Kongresi
  3. 3-4 Ekim 2009, Hatay II. Kadın Hekim Örgüt Okulu