İstanbul İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mehmet Bakar imzasıyla hastane başhekimliklerine gönderilen yazı

643/2009
21.04.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Tabip Odaları 6023 sayılı Yasa çerçevesinde ve demokratik teamüllerin belirlediği meşru bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedirler.

            Ne var ki son dönemde değişik yol ve yöntemlerle çalışmaların yürütülmesinin engellenmesi uygulamaları yaşanmaktadır. Bunun son örneği İstanbul İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mehmet Bakar imzasıyla hastane başhekimliklerine gönderilen aşağıdaki yazıda somutlanmaktadır.

            Tabip odalarımızın değerlendirmelerini doğrudan Dr. Mehmet Bakar’a iletecekleri düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı:SG.B104İSM.4344743/597

Konu:Duyuru
 

                …………………………………………………… HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

                Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen seminer, toplantı, kongre vb. etkinliklere Müdürlüğümüzün bilgisi olmadan hiçbir Hastane personelinin katılmaması hususunda gereğini rica ederim.

Uz.Dr.Mehmet BAKAR
Sağlık Müdürü

Dağıtım: Tüm Hastaneler

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi

Tel:212 453 08 74 / Faks:212 453 27 28 / e posta: [email protected]