TTB Tıp Eğitimi Kolu toplantısı

615/2009
13.04.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TTB Tıp Eğitimi Kolu toplantısı 09 Mayıs 2009 Cumartesi günü saat 9:30’da yapılacaktır.

Tıp Eğitimi Kol toplantısına katılacak temsilcinizin toplantıya, Odanız eğitim etkinlikleri ile ilgili çalışmaları aşağıda anabaşlıkları verilen bir raporla gelmesi son derece yararlı olacaktır.

Temsilcinizin isminin en geç 29 Nisan 2009 Çarşamba gününe kadar TTB Merkez Konseyi’ne bildirilmesi toplantının planlanmasında bizlere yardımcı olacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Tarih     :              09 Mayıs 2009 (Cumartesi)  

Saat       :              9:30

Yer         :              Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Binası

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok

No:2/4 Maltepe-Ankara

Taslak Gündem

1.                  TTB ve Tabip Odalarının Eğitim Etkinlikleri Bilgilendirme, Değerlendirme

2.                  Tıp Eğitimi Kolu Bilgilendirme

3.                  Önümüzdeki Dönem Programının Yapılandırılması

Not: Tabip Odası Eğitim Etkinlikleri Raporu

1.                  Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Etkinlikleri (Varsa tıp fakültesi ile ilgili etkinlikler, tıp öğrencileri etkinlikleri)

2.                  Mezuniyet Sonrası Eğitimi Etkinlikleri (Çalışma Grubu, tıp fakültesi, eğitim ve araştırma hastaneleri ile ilgili etkinlikler, asistan, uzman hekimlerle ile birlikte yapılan çalışmalar)

3.                  Sürekli Tıp Eğitimi / Mesleki Gelişim Etkinlikleri (Kredilendirilen ve diğer etkinlikler)

4.                  Tabip Odası Eğitim Etkinlikleri ile İlgili Yapılanma (“Eğitim Komisyonu var mı? Çalışmaları Yönetim Kurulu mu koordine ediyor?, Hangi sıklıkla toplanıyor?” vb. bilgiler)

Tabip Odası olarak 09 Mayıs 2009 toplantısına katılamayacaksanız, katılamama gerekçenizi, olanaklı ise hazırlanan raporu en geç 29 Nisan 2009 tarihine kadar TTB Merkez Konseyi’ne bildirmenizi önemle rica ederiz.