Başkanlar Toplantısı

537/2009
30.03.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Hekim meslek örgütleri dünya ölçeğinde evrensel rol ve sorumluluklara sahiptir. Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi hekimlerin, özel olarak da seçimle gelen yöneticilerin çabalarıyla sağlanmaktadır. Elbette meslek örgütünün yer aldığı “ortam” (demokratik kavram ve kuralların geçerliliği, merkezi otoritenin yaklaşımı vb.) bu sorumlukların yerine getirilmesinde önemlidir.

Ankara Tabip Odası, 2009 Mart ayı içerisinde Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'ndan telefonla aranarak “rutin denetlemeye gelineceği” bilgisi verilmiştir. Konu Ankara Tabip Odası tarafından değerlendirilmiş, her ne kadar “rutin” (!) olduğu belirtilse de TTB tarihinde ilk kez gündeme gelen bu durum Merkez Konsey ile paylaşılmıştır.

Merkez Konseyi konuya ilişkin bir değerlendirmeye sahip olmakla birlikte benzer girişimlerin diğer odalarımız için de gündeme getirilebileceğini göz önüne alarak hep birlikte değerlendirilmesini ve geliştirilecek tutumu bizim gibi örgütlerin rolleri açısından olağanüstü önemli görmektedir.

Bu amaçla ,11 Nisan 2009 günü saat 12.30 da;

TTB/Tabip Odaları'nın Sağlık Bakanlığı'nca denetlenmesi

girişimini değerlendirmek üzere Başkanlar Toplantısı düzenlenmesine karar verilmiştir.

Merkez Konseyi olarak tabip odası başkanlarının değerlendirmelerini çok önemsediğimizi belirtir, katılımınız mümkün olmadığı takdirde yönetim adına bir temsilcinin bulunmasını sağlamanızı hatırlatır, buluşmak üzere iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

Toplantının Yeri:       TTB Merkez Konseyi

                                   GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

                                   No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Tarihi:                                    11 Nisan 2009

Saati:                          12.30-17.30