Kadın Hekim Envanteri

534/2009
30.03.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu “Kadın Hekim Envanteri” çalışması yürütmektedir. Bu çalışma için ilk aşamada tabip odalarına üye kadın hekim sayısını ve uzmanlık dallarına göre dağılımını saptamak gerekmektedir.

Ekte programı ve gündemi gönderilen 11 Nisan 2009 tarihli kol toplantısında ele alınmak üzere odanız adına toplantıya katılacak kişilerin bu bilgileri getirmelerini, katılım olmayacak ise Kadın Hekim Envanteri için istenen bilgilerinin faks yoluyla iletileceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Elif Kırteke
TTB Merkez Konseyi
Üyesi

Toplantının Yeri:                 TTB Merkez Konseyi

                                               GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

                                               No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Tarihi:                                   11 Nisan 2009

 
GÜNDEM

10:00-10:45 8 Mart etkinlikleri

a.         “Tabip Odalarından Kadın Sesleri”-sunu 10:00-10:10

b.         Komisyonların paylaşımları 10:10-10:40

10:45-11:15 “Öykülerimiz”

c.         Kadın hekim olmanın anlamları [mesleki ve özel yaşamlarımızda yaşadığımız güzellikler, uğradığımız ayrımcılıklar: “özel alan politiktir”]

d.         Öykülerimizi dile getirme formatı ne olmalı?

                                                                i.      kitap

                                                              ii.      kısa film

                                                             iii.      paneller serisi vb.

 

11:30-12:30 Örgütlenme çalışmaları

e.         Urfa: 20 Nisan’da Venhar Önat duruşmasına katılım, Gaziantep ve Diyarbakır odalarıyla buluşma (Kol yürütme kurulu bilgilendirme yapacak)

f.          II. Kadın Örgüt Okulu

                                                                i.      Tarih

                                                              ii.      Yer

                                                             iii.      Tema

                                                             iv.      Organizasyon

g.         Bölge toplantıları

13:00-14:30 Yürütülen çalışmalar ve yeni öneriler

h.         Seks işçileri ve Türkiye’de yasal durum-sunu

i.          İstanbul Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayı-sunu

j.          Kadın Hekim Envanteri

k.         Üreme sağlığı

14:45-15:15 TTB Etik Bildirgeler Çalıştayına sunulacak kol görüşü

l.          Kol yürütme kurulu görüşü-sunu

m.        Tartışma

15:15-16:00 2010 Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kongresi

n.         Tarih

o.         Yer

p.         Tema

q.         Organizasyon

 

18:00-21:00                                              AKŞAM YEMEĞİ

 

ÖNEMLİ NOT: AKŞAM YEMEĞİ ORGANİZASYONU İSTİYORSANIZ LÜTFEN İSİMLERİ ÖNCEDEN BİLDİRİNİZ.