Tıp Fakültelerinde/Tıp Eğitiminde Kriz

493/3009
23.03.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Tıp fakülteleri ve tıp eğitimi Türk Tabipleri Birliği'nin bütünlüklü bir sağlık politikası perspektifiyle sürekli gündemlerinden birini oluşturmaktadır.

Son dönemde yaşanan ve yapılmak üzere dillendirilenlerin üzerine YÖK Yürütme Kurulu'nun 27 tıp fakültesinden 13 tıp fakültesine en az bir yıl süre ile öğretim üyesi gönderilmesi kararı “tıp fakülteleri/tıp eğitiminde kriz”in herkesçe görünür olmasını sağlamıştır. TTB Merkez Konseyi kararı takip eden hafta içerisinde aynı anda birden fazla ilde öğretim üyelerinin katılımıyla basın toplantıları düzenlemiş ve ardından çok kısa süre içerisinde Danştay'a yürütmeyi durdurma istemli dava açmıştır.

Tıp fakülteleri/tıp eğitiminde son gündem olarak rotasyonlar öne çıkmakla birlikte tıp fakülte ve öğrenci sayıları/kontenjanlar, tam süre çalışma, özlük hakları da süreklilik taşıyan kritik konular olarak görülmektedir. TTB bu amaçla hızla, sürdürülmek kaydıyla 27 mart 2009 Cuma günü, Ankara'da; Tıp Fakültelerinde/Tıp Eğitiminde Kriz başlıklı bir toplantı düzenlemiştir.

Dekanlıklar ve uzmanlık derneklerinden temsili katılımın istendiği aşağıda programı sunulan toplantıya ilgililerin katılımı için çaba harcanmasını, duyurulmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

TIP FAKÜLTELERİ/TIP EĞİTİMİNDE KRİZ

PROGRAM

09.00-09.30         Kayıt

09.30-09.50         Açılış

09.50-11.20         Tıp Fakülteleri Dekanlar Konseyi Paneli

Tıp Fakülteleri Dekanlarının Değerlendirmesi

11.20-11.35         Ara

11.35-13.00         Çalıştay 1.Oturumu

13.00-13.45         Yemek arası

13.45-16.00         Çalıştay 2.Oturumu

16.00-16.20         Ara

16.20-17.00         Çalıştay Raporlarının Sunumu ve Değerlendirme

Kapanış

Tarih                                    :27 Mart 2009

Toplantı Yeri:                    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Morfoloji Binası Mavi Salon

                                               Sıhhiye-ANKARA