Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı

482/2009
19 Mart 2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Gündemle ilgili olarak Komisyonlarınızda görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesi ve toplantıya katılacakların isimlerinin en geç 31 Mart 2009 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Hasan Değirmenci
TTB Pratisyen Hekimler Kolu
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi  
Genel Sekreter

Tarih   :04 Nisan  2009, Cumartesi

Yer      :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

            GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

            No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Saat     :09.30-17.00                                                                         

Gündem :

1. Aile hekimliğinde son durum (Aile hekimliği uygulanmakta olan, hazırlıkları olan, halen kapsam dışı olan illerde neler oluyor?)
2. Sevk zincirinde durum saptama
3. 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi hazırlıkları
4. Sağlıkta dönüşümün birinci basamağın diğer alanlarına etkileri

 

Not: Dr. Ata Soyer tarafından “Kriz ve Hekimlik” konulu Sunum ve Tartışma yapılacaktır.