3 Mayıs 2019 2016-2018 dönemi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyeleri Duruşması

1213/2019
24.04.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

2016-2018 dönemi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin, "Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur" başlıklı basın açıklaması nedeniyle yargılandıkları davanın karar duruşması 3 Mayıs 2019 tarihinde saat 09.15'de Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilecektir. 

Türk Tabipleri Birliği'ne, barışa ve hekimlik değerlerine sahip çıkmak açısından davanın önemi tartışma götürmezdir.           

Başta Tabip Odası yönetim kurulu üyeleri ve seçilmiş kurul üyeleri olmak üzere tabip odası aktivistlerini dava günü aramızda görmek bizi güçlü kılacaktır.

Katılımınız ve katkılarınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

NOT:
Dayanışma Kokteyli
Tarih:
2 Mayıs 2019 Saat: 18.00
Yer: Türk Tabipleri Birliği GMK Bulv. Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4 Maltepe-ANKARA

Buluşma ve Duruşmaya Katılım
Tarih:
3 Mayıs 2019 Saat: 08.30
Yer: Türk Tabipleri Birliği GMK Bulv. Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4 Maltepe-ANKARA