Acil Serviste Kadına Yönelik Şiddetin Tanı-Tedavi ve Yönlendirilmesi

354/2009
26.02.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından hazırlanan, şiddete maruz kalan kadınlara yaklaşımda meslektaşlarımızın çalışmalarına ışık tutacağını düşündüğümüz “Acil Serviste Kadına Yönelik Şiddetin Tanı-Tedavi ve Yönlendirilmesi” broşürünü acil servislerde çalışan hekimlere ulaştırmayı hedefliyoruz.

            8 Mart 2009 Pazar günü kadın meslektaşlarımızın dünya kadınlar gününü kutlamak amacıyla Acil Servislerin dolaşılarak broşürün iletilmesi için gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Prof.Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
II.Başkanı